• مقالات و پایان نامه ها

    6- ZRM  مدیریت ارتباط با شهروندان (مشتری)

    CRM  را در بخش عمومی بجای کلمه مشتری (Customer)، کلمه شهروند (Citizen) استفاده می­شود. در واقع ZRM  همان CRM است، عبارتند از؛ مجموعه متدولوژي­ها، فرآیندها، نرم­افزارها و سیستم­ها است که به مؤسسات و شرکت­ها در مدیریت مؤثر و سازمان­یافته ارتباط با مشتري کمک می­کند. مدل نظري اجراي مدیریت ارتباط با مشتري شامل سه بعد فکري، اجتماعی و فن­آوري اطلاعات می­باشد. مدیریت ارتباط با مشتري یا CRM از سه بخش اصلی تشکیل شده است؛ مشتري، ارتباط و مدیریت. منظور از مشتري؛ مصرف­کننده نهایی است که در روابط ارزش­آفرین، نقش حمایت­کننده را دارا می­باشد. منظور از ارتباط؛ ایجاد مشتریان وفادارتر و سودمندتر از طریق رابطه­اي یادگیرنده می­باشد و مدیریت عبارت است از…

    دیدگاه‌ها برای 6- ZRM  مدیریت ارتباط با شهروندان (مشتری) بسته هستند