مقالات و پایان نامه ها

مزیت های استفاده از روش برون سپاری

2.2.3. مزیت های استفاده از روش برون سپاری

استفاده از روش برون سپاری مزایای متعددی برای کسانی که از این روش استفاده می کنند، در بردارد. استفاده از این روش باعث کاهش میزان سرمایه گذاری در تسهیلات، تجهیزات، فناوری اطلاعات و نیروی انسانی می شود. استفاده از این روش امکان استفاده بیشتر از انعطاف پذیری برای تطبیق یافتن با تغییرات بازار و دسترسی فناوری روز را فراهم می سازد.

هنگامی که فعالیت های لجستیک معکوس خارج از قابلیت یک شرکت است باید یک شرکت طرف سوم برای کمک کردن، فراخوانده شود. استفاده از روش برون سپاری لجستیک معکوس، همچنین شرکت ها را قادر می سازد تا سریعاً به تغییرات رخ داده در امور توزیع، بازاریابی و تولید پاسخ گویند و آن ها در اصلاح تحویل به موقع نیز کمک می کند. استفاده کنندگان از لجستیک طرف سوم معمولاً موافق هستند که استفاده از یک چنین شرکت هایی به جای انجام همان کارکردها در داخل شرکت هزینه کمتری در بردارد. این شرکت ها می توانند با کارایی بیشتر، مزایای تجاری را نصیب خود کنند؛ به یان صورت که استفاده از یک شرکت تأمین کننده با خدمات مختلف، کاهش دهنده تماس های مختلف خدمات برای شرکت در یک نقطه تماس است و هزینه های هماهنگی نیز کاهش پیدا می کند.

کاهش هزینه های حمل و نقل، توزیع، هزینه های مربوط به کارکنان، تمرکز به روی فعالیت های خالص تجاری و هزینه های مدیریتی داخلی، دلایل عمده استفاده از لجستیک معکوس طرف سوم می باشد. (کانان، 2009)

دلایل دیگری که ذکر شده اند شامل: دستیابی به مهارت های خارج از سازمان، ادغام کردن خدمات، اصلاح خدمات شرکت، اصلاح خدمات مشتری و رضایت مشتری، ساده کردن فرآیند لجستیک معکوس، جلوگیری از صرف هزینه های اضافی، استفاده از سیستم های اطلاعاتی لجستیکی شرکت تأمین کننده، افزایش میزان بهره وری و کاهش تعداد شرکت های تأمین کننده خدمات می باشد. (عبدالرزاق، 86)

2.2.4. موانع و مشکلات استفاده از روش برون سپاری

دلایلی وجود دارد که استفاده از روش منبع یابی را توصیه و تجویز می کند و در عوض دلایل فراوان دیگری نیز وجود دارد که استفاده از این روش را منع می کند. به نظر می رسد که عدم کنترل شرکت های تأمین کننده طرف سوم، اصلی ترین عاملی باشد که مانع استفاده شرکت ها از برون سپاری لجستیک معکوس به تأمین کنندگان طرف سوم می شود. با این وجود، در واقع شرکت هایی که به طور کامل کنترل خودشان را اعمال نمی کنند، نمی توانند از کنترل توسط فروشندگان خود رهایی پیدا کنند. به هنگام وقوع مشکلات، هر دو طرف قرارداد مجبورند که استراتژیی را مورد بررسی قرار داده و مشکلات را حل کنند. (افقهی، 1386)

علاوه بر آن کمبود و فقدان فناوری اطلاعاتی پیشرفته مرتبط با تأمین کننده، شرکت حمل و نقل، انبار و … منتهی به عدم استفاده از مدیریت لجستیک معکوس می شود. علاوه بر فقدان کنترل، از دست دادن تماس با اطلاعات مهم، شکست در انتخاب و مدیریت مناسب تأمین کنندگان عدم توانایی آن ها در پاسخگویی به نیازمندی های رو به تغییر، فقدان درک و عدم فهمیدن اهداف تجاری خریدار جزو مشکلات بالقوه هستند.

یک مانع عمده و اساسی در برون سپاری، مشکل و معضل دستیابی به پشتیبانی سازمانی است. عدم وجود اعتماد مدیریت در یک شرکت خارجی در تحویل خدمات در علای ترین سطح ممکن، یک موضوع عمده است. ارزیابی نادرست مقادیر صرفه جویی شده از طریق استفاده از این روش، مشکلات دیگری را ایجاد می کند؛ همچنین استفاده از یک شرکت خارجی، ممکن است باعث شود تا افراد از امنیت شغلی خودشان بیمناک شوند. (عبدالرزاق، 86)

2.2.5. ملاحظات مربوط به فرآیند روش استفاده از برون سپاری

تصمیم گیری پیرامون روش استفاده از منبع یابی یک نمونه از تصمیم گیری کلاسیک خرید و فروش است. شرکت ها می توانند هم در ساختن یک سازمان لجستیک معکوس، سرمایه گذاری کنند و هم این کار را از طریق عقد قرارداد با یک شرکت دیگر انجام می دهند.

ملاحظات دیگری که شامل هماهنگی با اهداف شرکت می باشد عبارتند از:

نقاط قوت و استراتژی، ملاحظات محیطی-سیاسی و اجتماعی، شرایط بازار و شرکت برای استفاده کردن از خدمات لجستیکی خارجی تا حداکثر مزایا حاصل شود و انواع مختلف کارکردهای لجستیکی را که از روش استفاده از خدمات شرکت ها استفاده می کند را درک نمایند.

گام بعدی شامل ارزیابی این کارکردها به منظور انتخاب موارد ویژه برای استفاده از روش برون سپاری است.

باید تدکید گردد که عوامل ضروری و حساس تأثیرگذار به روی طراحی ساختار لجستیک معکوس شامل موارد ذیل می باشند:

  • یک تعریف دقیق از موضوعات خدمات مشتری
  • داشتن دانش و اطلاعات تجاری؛
  • انعطاف پذیری ساختار همراه با دادن یک پاسخ سریع به نیازهای آینده مشتریان جدید و مشتریان فعلی.

مدل بندی، یک روش هدفمند و نظام مند برای تصمیم گیری در خرید یا انجام خدمات، همچنین به یک قسمت جامع از تجزیه و تحلیل و تصمیم گیری لجستیکی تبدیل شده است. در این وضعیت مدل های شبیه سازی، تحقیقی و بهینه سازی، مؤثر و کارآمد هستند. (عبدالرزاق، 1386)