مقالات و پایان نامه ها

طراحی معماری فناوری اطلاعات

معماری فناوری اطلاعات در بردارنده کلیه ساختارهای حاوی نرم افزارهای کاربردی رده های مختلف مدیریتی(مدیریت عملیاتی و کنترل، مدیریت میانی و کنترل و مدیریت استراتژیک) و نرم افزارهای کاربردی عملیات ها و کارکردهای مختلف نظیر بازاریابی، تحقیق و توسعه، تولید و توزیع و … می باشد. به علاوه معماری اطلاعات تمام مقوله های زیرساختی اعم از پایگاه های اطلاعات، نرم افزارهای پشتیبانی، شبکه اتصال نرم افزارهای کاربردی و … را در خود جای می دهد.

در راستای طراحی معماری فناوری اطلاعات ابتدا رویکردهای موجود برای طراحی فناوری اطلاعات را که شامل موارد زیر است مورد بررسی قر ار می دهیم:

 1. برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات[1]
 2. چارچوب های همترازی کسب و کار
 3. چارچوب های معماری فناوری اطلاعات
  • معماری سازمانی
  • معماری سرویس گرا
  • معماری سازمانی سرویس گرا]۲و۳۲[

 

۲۳۲– 1- برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات

در ابتدای فصل دوم در قسمت 2-2-3-۲- انواع روش های برنامه ریزی فناوری اطلاعات که شامل روش سه مرحله ای برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات، روش سگارز و گرو برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و … بطور کامل توضیح داده شده است. كاربردهاي استراتژيك این رویکرد را مي‌توان به شرح زير طبقه بندي نمود:

 • ايجاد ارزش افزوده در فرآيندهاي كسب و كار
 • ارتباط دهي موثر سازمان با مشتريان و ارباب رجوع يا عرضه كنندگان
 • توليد محصولات يا خدمات جديد
 • بهبود اثربخشي تصميم گيري مديران و افزايش كارآيي سازمان
 • ارتقاي يادگيري سازماني
 • كسب مزيت رقابتي]۲و۳۵و۳۶و۳۷[

 

۲۳۲– 2-چارچوب های همترازی کسب و کار

لوفتمن همسویی کسب و کار و فناوری اطلاعات را، کاربرد فناوري اطلاعات به شيوه‌اي مناسب و به موقع و در هماهنگي با استراتژي‌ها، اهداف و نيازهاي کسب و کار تعریف می کند. ابعاد همسویی ساختاری، فرهنگی و استراتژیک می باشد. شکل زیر رویکردهای مختلف برای  همسویی را نشان می دهد]57[:

 

 • شكل 2-8: رویکردهای مختلف برای همسویی
 • در این امر نخستین کار، شناخت سیستمهای اطلاعاتی است که بیشترین انطباق و اثربخشی را در راستای اهداف و اولویت های سازمانی دارند. همسویی برنامه های فناوری اطلاعات با توسعه کسب و کار تاثیر فراوانی در کاهش هزینه ها، خلق مزیت رقابتی، تحرک عمومی برای نوآوری، افزایش انعطاف پذیری و پاسخگویی سازمان، توسعه کیفیت، گسترده کردن خدمات به مشتریان، توسعه و تسهیل ارتباطات سازمانی خواهد داشت. در زیر به تعدادی از چارچوبهای همترازی بین استراتژی کسب  و کار و استراتژی فناوری اطلاعات اشاره می شود:
 • چارچوب همترازی بین استراتژی کسب و کار و استراتژی فناوری اطلاعات هندرسون و ون کاترمن: این چار چوب در سال ۱۹۹۳ با هدف تدارک راهی جهت ایجاد ارزش افزوده از سرمایه گذاری های انجام شده در فناوری اطلاعاتی ارائه شد. همانگونه که حاكميت خوب فناوري اطلاعات، بازگشت سرمايه بيشتري را تضمين مي‌كند.
 • چارچوب همترازی بین استراتژی کسب و کار و استراتژی فناوری اطلاعات لوفتمن: این چارچوب در سال ۱۹۹۳ چهار راهکار همترازی با عنوان های ارائه خدمات IT، پتانسیل رقابتی، بهره گیری از پتانسیل فناوری و اجرای استراتژی را با هدف کارایی سیستم های فناوری اطلاعات ارائه کرد.
 • چارچوب عمومی مدیریت اطلاعات مائز: این چارچوب در سال ۱۹۹۹ارائه شد. این چارچوب به ارتباط کسب وکار، اطلاعات و ارتباطات و فناوری در سطوح استراتژیک، ساختاری و عملیاتی توجه نموده و بر اساس آن به بازنگری اساسی در مبحث مدیریت اطلاعات می پردازد]۲و۲۲[.

[1] .ITSP