مقالات و پایان نامه ها

انتخاب شرکت های تأمین کننده لجستیک معکوس طرف سوم

2.2.6. انتخاب شرکت های تأمین کننده لجستیک معکوس طرف سوم

یکی از مسئولیت های اصلی در برون سپاری فعالیت های لجستیک معکوس، انتخاب یک گروه توانمند از تأمین کنندگان می باشد. این انتخاب باید طی یک فرآیند انتخاب مؤثر در ارزیابی و بازبینی شرکت های طرف سوم می باشد. بنابراین همواره یک تلاش دائمی در ارزیابی عملکرد شرکت های تأمین کننده خدمات و عملیات های لجستیک معکوس وجود دارد. معیار ارزیابی مهمی که به طور جامع در ارزیابی شرکت های طرف سوم مورد استفاده قرار می گیرد شامل:

 • قابلیت تأمین اطلاعات لجستیکی دقیق در قبل، بین و بعد از محموله ها؛
 • ترتیبات تجاری برای مثال، انگیزه های عملکردی، جایگزینی تجهیزات؛
 • توسعه تجاری برای مثال حساب های بدست آمده و حساب های از دست داده شده؛
 • تجربه تجاری برای مثال عمق تجربه مدیریتی، قدرت و توان انجام مدیریت، کیفیت نیروی کار و…؛
 • قابلیت و کفایت برای مثال، قابلیت و توانایی تأمین نیازهای شرکت، ارائه انواع مختلف خدمات، پوشش جغرافیایی وسیع و استفاده از تجهیزات ویژه و مخصوص؛
 • قابلیت هماهنگی فناوری شرکت شخص ثالث و نیازمندی های شرکت؛
 • ثبات مالی و توان مالی؛
 • استانداردهای بهبودیافته و سطح بالا برای مثال برخوردار بودن از یک فرآیند کیفی رسمی؛
 • محل قرارگیری، برای مثال در نزدیکی تسهیلات تولیدی؛
 • ساختار مدیریت؛
 • فرصت ها و موقعیت هایی برای گسترش و توسعه روابط بلندمدت؛
 • قیمت؛
 • قابلیت اعتماد؛
 • شهرت؛
 • کیفیت خدمات؛
 • سرعت؛
 • اعتبار شرکت تأمین کننده؛
 • خدمات پشتیبانی، برای مثال در دسترس بودن دارایی و اموال و منابع انسانی، سیستم های اطلاعاتی و ارتباطی؛
 • ظرفیت و انعطاف پذیری سیستم ها.

ماهیت غیر سازمان یافته تصمیم گیری درباره مشکلات وظیفه ارزیابی شرکت های تأمین کننده را مشکل ساخته و نیازمند یک روش تصمیم گیری چند معیاری برای کمک کردن به حل مشکل می باشد. مع ذلک، استفاده از روش تجزیه و تحلیل کمی و یک سیستم مهارتی و تخصصی به ارزیابی تأمین کنندگان لجستیکی کمک می کند. (عبدالرزاق،86)